Restaurarea cladirilor din zona de patrimoniu

Partidul Alternativa De Vest va impune proprietarilor clădirilor din zona de patrimoniu executarea lucrărilor de restaurare a faţadelor şi a elementelor de structură.
Pentru îndeplinirea proiectului Alternativa De Vest propune următorii pași:

 1. Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri care să prevadă:
  Art. 1. Proprietarii de locuințe de orice tip, amplasate în zona de patrimoniu a orașului Arad, astfel cum este ea delimitată în Anexa 1 la prezenta hotărâre, au obligația renovării fațadelor care prezintă pericol pentru siguranța bunurilor și integritatea persoanelor, datorită deteriorării, sunt obligați să înceapă executarea lucrărilor de consolidare/renovare ale fațadelor până la data de ______ și să le finalizeze până la data de _______.
  Art. 2. În situația nerespectării prevederilor Art. 1, Municipiul Arad va efectua lucrările necesare de consolidare/renovare pe cheltuiala proprietarilor .
  Art.  3.  Pentru persoanele cu un venit minim de ____/membru de familie, la solicitarea expresă a acestora, Municipiul Arad va achita cota de cheltuieli ocazionate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri urmând ca sumele respective să fie restituite într-un termen de 12 până la 24 luni, fără dobândă.
  Art. 4. Asociațiile de proprietari/locatari sau, acolo unde nu există formă de organizare, proprietarii, beneficiază de întocmirea documentațiilor de urbanism și eliberarea autorizațiilor de construire în mod gratuit.
  Art. 5. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială a persoanelor responsabile.
 2. Deplasarea în teren a inspectorilor de la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Arad, care să identifice exact care sunt clădirile în cauză.
 3. Notificarea Asociatiilor de proprietari/locatari sau a proprietarilor după caz, cu privire la necesitatea executării lucrărilor și detalierea pașilor care trebuie urmați.
 4. Urmărirea executării obligațiilor de către persoanele notificate.
 5. În situația nerespectării obligaților impuse, Primăria Arad va efectua lucrările din fonduri proprii urmând ca asupra apartamentelor ai căror proprietari refuză să dea curs hotărârii Consiliului Local Arad, să se instituie sechestrul asigurator în vederea recuperării sumelor cheltuite din bugetul local.