Scăderea taxelor şi impozitelor locale

Dacă Codul Fiscal prevede posibilitatea autorităţilor locale de a stabili nivelul taxelor şi impozitelor locale atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice, actuala administraţie a decis stabilirea acestor cote la un nivel situat la limita superioară ca valoare. Partidul Alternativa De Vest va reduce nivelul de impozitare la limita inferioară prevăzută in Codul Fiscal astfel încât aradul să se alinieze la nivelul celorlalte oraşe similare.